ใช้มาตรการพิเศษแทนเอาผิดอาญา

ใช้มาตรการพิเศษแทนเอาผิดอาญา

ใช้มาตรการพิเศษแทนเอาผิดอาญา

ใช้มาตรการพิเศษแทนเอาผิดอาญา

กรมพินิจฯใช้มาตรการพิเศษแทนดำเนินคดีอาญากับนักเรียนชั้น ม.3 ที่รุมทำร้ายรุ่นน้อง ม.2 เตรียมหิ้วส่งเข้าสถานพินิจลำปาง 15 ก.พ.
เมื่อวันที่ 4 ก.พ. ที่กระทรวงยุติธรรม นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือนักเรียชายชั้น ม.2 โรงเรียนแห่งหนึ่งใน อ.เกาะคา จ.ลำปาง ซึ่งถูกรุ่นพี่ ม.3 รุมทำร้ายและบังคับให้กราบเท้า ว่า ได้สั่งให้สถานพินิจฯลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า โรงเรียนดังกล่าวสอนตั้งแต่ชั้น อ.1 – ม.3 เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเดือน ธ.ค.61 – ม.ค.62  โดยด้านคดีอาญาอยู่ระหว่างการสืบสวนและรวบรวมหลักฐาน

ตำรวจ สภ.เกาะคา แจ้งว่ามีผู้เสียหายแจ้งความรวม 3 ราย เหตุเกิดต่างกรรมต่างวาระ คาดว่ามีกลุ่มเยาวชนผู้ต้องหา 16 – 18 ราย และแจ้งการดำเนินคดีและจะส่งตัวผู้ต้องหามายังสถานพินิจฯลำปาง ในวันที่ 6 – 15 ก.พ. เบื้องต้นได้หารือกับ ผอ.โรงเรียน เพื่อหามาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาแล้ว ทั้งยังให้ทีมจิตแพทย์ประเมินสภาพจิตใจด้วย

อธิบดีกรมพินิจฯ กล่าวอีกว่า ได้ไปพบครอบครัวผู้เสียหายเพื่อแจ้งสิทธิที่พึงได้รับตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา 2544 พร้อมทั้งประสานพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี เพื่อช่วยใช้ประกอบการรับสิทธิคัดเอกสารสำหรับใช้ประกอบการรับสิทธิแล้ว ส่วนมาตรการด้านการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนั้น เบื้องต้นจะมจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทใ โดยมีดรงเรียนที่เกิดเรื่องเข้าร่วมเป็นโรงเรียนที่ 7 ในโครงการด้วย  สำหรับ มาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญา หมายถึง มาตรการทางเลือกที่ใช้กระบวนการจัดทําแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟูในคดีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนอาจกลับตนเป็นคนดีได้โดยไม่ต้องฟ้อง ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดเพื่อการแก้ไขปรับเปลี่ยนความประพฤติของเด็กหรือเยาวชน การบรรเทาผลร้าย ทดแทนหรือชดเชยความเสียหาย สร้างความปลอดภัยหรือความสงบสุขแก่ชุมชนและสังคม และเสนอแผนดังกล่าวให้พนักงานอัยการพิจารณา ทั้งนี้ส่วนใหญ่มักจะให้เยาวชนที่กระทำผิดเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าค่ายในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนได้รับการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู ป้องกัน พัฒนา และสงเคราะห์.
ขอบคุณแหล่งที่มา https://www.dailynews.co.th